Mã giảm giá Shopee trang 1

Danh sách mã khuyến mãi

Đơn hàng từ 45K

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2038/01/18

Đơn hàng từ 45K

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/06/30 17:00 đến 2038/01/18

Thành viên mới Beauty Club

Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Thời gian: 2022/07/31 17:00 đến 2038/01/18

[Mum's Club]-Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee

Voucher MKBMEXMUMCLUB giảm 100K cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng shopee. Mỗi sản phẩm quà tặng chỉ được mua với số lượng là 01 (một). Mã giảm giá chỉ áp dụng cho 01 lần mua hàng và có hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày lấy mã. Giá trị & hạn sử dụng của voucher có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm cụ thể.

Thời gian: 2020/04/20 17:00 đến 2038/01/18

[Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 249,000 VNĐ

[Thi Vũ Cosmetics] [Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 249,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/28 06:07 đến 2022/12/30

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 07:46 đến 2022/12/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 3%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 3%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 06:44 đến 2022/12/31

[CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

[CÔ BA CHANG'S STORE ] [CÔ BA CHANG'S STORE ]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 500,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 06:43 đến 2022/12/31

[Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 20,000 VNĐ

[Gemini Accessories Shop] [Gemini Accessories Shop]-Giảm 10%-tối đa 2,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 20,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/29 03:41 đến 2023/01/15

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 199,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 410,000 VNĐ

[Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em] [Nhím Shop - Giày Dép Trẻ Em]-Giảm 199,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 410,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/25 04:22 đến 2022/12/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:17 đến 2023/01/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 220,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:17 đến 2023/01/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:15 đến 2023/01/31

[DEPVASHOCK]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

[DEPVASHOCK] [DEPVASHOCK]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 400,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/09 03:18 đến 2023/01/31

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 990,000 VNĐ

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry] [Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 990,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 03:56 đến 2022/12/31

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry] [Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 04:04 đến 2023/01/01

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000

Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 01-01-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian: 2022/09/30 03:54 đến 2023/01/01

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

[Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry] [Maboo1212-Yubest-Moony-Supdry]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 04:04 đến 2023/01/01

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 1%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 1%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/03 03:26 đến 2023/01/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 51,000 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 5%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 51,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/03 03:28 đến 2023/01/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 7%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 75,000 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 7%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 75,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/03 03:29 đến 2023/01/31

[Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Minado - Phụ kiện điện thoại] [Minado - Phụ kiện điện thoại]-Giảm 10%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/15 16:51 đến 2023/01/31

[Sundaymoda.com]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

[Sundaymoda.com] [Sundaymoda.com]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/25 17:16 đến 2022/12/30

[Sundaymoda.com]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

[Sundaymoda.com] [Sundaymoda.com]-Giảm 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 300,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/25 17:17 đến 2022/12/30

[kusashop]-Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫495.000

Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫495.000. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Thời gian: 2022/10/09 16:11 đến 2022/12/16

[Basic.official]-Giảm 8,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 195,000 VNĐ

[Basic.official] [Basic.official]-Giảm 8,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 195,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/16 04:08 đến 2022/12/18

[Basic.official]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 349,000 VNĐ

[Basic.official] [Basic.official]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 349,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/16 04:08 đến 2022/12/18

[Basic.official]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Basic.official] [Basic.official]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/09/16 04:07 đến 2022/12/18

[Basic.official]-Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Basic.official] [Basic.official]-Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/16 04:06 đến 2022/12/18

[ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 3%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 79,999 VNĐ

[ArsCris ( ArsCstore) ] [ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 3%-tối đa 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 79,999 VNĐ

Thời gian: 2022/11/27 19:40 đến 2023/02/27

[ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 4%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,999 VNĐ

[ArsCris ( ArsCstore) ] [ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 4%-tối đa 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,999 VNĐ

Thời gian: 2022/11/27 19:42 đến 2023/02/27

[ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 5%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 149,999 VNĐ

[ArsCris ( ArsCstore) ] [ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 5%-tối đa 20,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 149,999 VNĐ

Thời gian: 2022/11/27 19:40 đến 2023/02/27

[ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 6%-tối đa 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,999 VNĐ

[ArsCris ( ArsCstore) ] [ArsCris ( ArsCstore) ]-Giảm 6%-tối đa 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,999 VNĐ

Thời gian: 2022/11/27 19:41 đến 2023/02/27

[Bum Store Galaxy Case]-Giảm 3,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 109,000 VNĐ

[Bum Store Galaxy Case] [Bum Store Galaxy Case]-Giảm 3,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 109,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/01 11:09 đến 2023/01/30

[Bum Store Galaxy Case]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 130,000 VNĐ

[Bum Store Galaxy Case] [Bum Store Galaxy Case]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 130,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/01 11:08 đến 2023/01/30

[Bum Store Galaxy Case]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 149,000 VNĐ

[Bum Store Galaxy Case] [Bum Store Galaxy Case]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 149,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/02 03:39 đến 2023/01/30

[LittleQ]-Giảm 100,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,999,000 VNĐ

[LittleQ] [LittleQ]-Giảm 100,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,999,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/09 16:53 đến 2022/12/16

[Royal Crown Vietnam]-Giảm 33%-tối đa 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

[Royal Crown Vietnam] [Royal Crown Vietnam]-Giảm 33%-tối đa 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 0 VNĐ

Thời gian: 2022/11/08 08:27 đến 2023/02/07

[Royal Crown Vietnam]-Giảm 70,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,698,000 VNĐ

[Royal Crown Vietnam] [Royal Crown Vietnam]-Giảm 70,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,698,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/08 08:26 đến 2023/02/07

[Royal Crown Vietnam]-Giảm 200,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 3,000,000 VNĐ

[Royal Crown Vietnam] [Royal Crown Vietnam]-Giảm 200,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 3,000,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/08 08:28 đến 2023/02/07

[Royal Crown Vietnam]-Giảm 350,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 4,000,000 VNĐ

[Royal Crown Vietnam] [Royal Crown Vietnam]-Giảm 350,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 4,000,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/08 08:28 đến 2023/02/07

[Royal Crown Vietnam]-Giảm 100,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

[Royal Crown Vietnam] [Royal Crown Vietnam]-Giảm 100,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 350,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/22 01:22 đến 2023/02/21

[BoardGameVN]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 80,000 VNĐ

[BoardGameVN] [BoardGameVN]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 80,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/29 04:28 đến 2022/12/31

[TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ] [TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 07:37 đến 2022/12/31

[TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

[TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ] [TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 199,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 07:38 đến 2022/12/31

[TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ] [TUTI -THẾ GIỚI CHO MẸ VÀ BÉ ]-Giảm 15,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Thời gian: 2022/10/10 07:39 đến 2022/12/31

[Luca Casa]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 149,000 VNĐ

[Luca Casa] [Luca Casa]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 149,000 VNĐ

Thời gian: 2022/11/21 03:38 đến 2022/12/31

[Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 169,000 VNĐ

[Đồ nghề Dụng cụ - 317] [Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 169,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 17:00 đến 2022/12/31

[Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 9,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[Đồ nghề Dụng cụ - 317] [Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 9,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/30 17:00 đến 2022/12/31

[LIDACO BEDDING]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ

[LIDACO BEDDING] [LIDACO BEDDING]-Giảm 50,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 1,000,000 VNĐ

Thời gian: 2022/09/16 08:39 đến 2022/12/18